دیفال

بایگانی
۲۸آبان

زمان به یاد ماندنی، مرحله ای که در آن جهت یا سرعت یک فرایند، تغییر می کند

۹۶/۰۸/۲۸
علیـ ـرضا

نظرات  (۱)

به به! فلسفه پشت نام ها:)
پاسخ:
اینطوریاست ها