دیفال

بایگانی
۰۴آذر

مادرم داره خلاقیت هاشو تو غذا پیاده میکنه ،الان دارم عدس پلو میخورم ولی مزه زرشک پلو با مرغ میده و از لحاظ ظاهر هم شبیه لوبیا پلوعه!

۹۶/۰۹/۰۴
علیـ ـرضا

نظرات  (۳)

قدر نمیدونی که :|
حقت همونه تنها باشی و شام نداشته باشی :| 
پاسخ:
واقعا یه انزجاری تو این پست هست که هر چی بگی حقمه :|
خودت یه فحش به خودت بده :|
پاسخ:
دیگه ته کشیده انبار ؟ :|
خواستم بهت اختیار عمل بدم پشتول :| 
پاسخ:
کج اندیش! این دیگه چجور اختیار دادنه پوکر فیس ولنگار :|