دیفال

بایگانی
۲۶آذر

مکافات از اونجا شروع شد که کاغذو گذاشت جلوم و با توپ و تشر گفت: بنویس

گفتم: من دیکته‌م خوب نیست، نقاشی بکشم؟

گفت: نه، هرچی تو دلته بنویس

۹۶/۰۹/۲۶
علیـ ـرضا

نظرات  (۱)

همینجوری! همیشه علاقه خاصی به نوع نوشتنت اسمت داشتم 

پاسخ:
همینجوری کلا دوستت دارم ^_^