دیفال

بایگانی
۱۲دی

دیدی بعد مسواک زدن هرچی که میخوری به کامت تلخه و چیزی از مزه نمیفهمی؟! خودت میدونی داری یه چیزی‌ میخوری و خاصیتی هم برات داره‌ها اما‌ برات مزه‌ای نداره!

زندگیم همونطوری شده، همه چی تلخ، اوضاعم خوبه‌ها، اما چیزی به دل نمیشینه، همه چی به کامم تلخه، حتی اگه بدونم واقعا تلخ نیست، اما‌ بازم تلخه!

مسخره‌س!

#ویرگول

۹۶/۱۰/۱۲
علیـ ـرضا