دیفال

بایگانی
۱۸دی

‏خدا رو شکر امسال آمریکا رفتم ، کانادا رفتم همینطور ژاپن و آلمان و استرالیا و همچنین آرژانتین و فرانسه و کره ى جنوبى ، خیلی هم خوب بود ، فقط آمریکا یکم از سرعت میوفتاد و ژاپن و فرانسه هم هی قطع و وصل میشد!!

۹۶/۱۰/۱۸
علیـ ـرضا