دیفال

بایگانی
۰۷بهمن

‏پی ام های حرص درار:

▪️ اوکی :)

▪️ مهم نیست دیگه

▪️ نتم ضعیفه دیر ج میدم

▪️ به من چرا میگی؟

▪️ بیخیال

▪️ تو راست میگی

▪️ چیکار میکنی؟ -کار بدی نمیکنم

▪️ هر طور راحتی

▪️ هه همینطوره

▪️ عزیزی 

▪️ چرا آنلاینی؟

▪️ بدک نیستم

▪️ باور نمیکنی به من چه

▪️ خودت میدونی

▪️ شب خوش

و غول ماجرا کسی نیست جز :

:)
:|
پی نوشت : امروز میخوام به اندازه تمام روزایی که نبودم وبلاگ آپ کنم

۹۶/۱۱/۰۷
یک ناشناس