دیفال

بایگانی
۰۷بهمن

خدایا دستمُ چلاق کردی چیزی نگفتم چشممُ گرفتی گفتم خودش داده و خودشم گرفته، حالا مگه از تو چی خواستم...هی آفتاب آفتاب...چی از عظمت کم میشه برف بباری!

۹۶/۱۱/۰۷
علیـ ـرضا