دیفال

بایگانی
۱۰بهمن

میگه "از تنهاییت لذت ببر، برو تنهایی برف بازی کن، لگد بزن به درختها و از ریختن برف روی سرت لذت ببر، تنها توو خیابون قدم بزن و بلند بلند بخند"... بزرگوار، تنهاییم، دیگه اسکل که نیستیم : |

۹۶/۱۱/۱۰
علیـ ـرضا