دیفال

بایگانی
۲۶بهمن

پسرم‌ ،

کانسپت بابا،

درین روز شخمی ۳چیز را یادت باشد،  و بدان باید در زندگی‌ات از چیزهایی دوری کنی! البته زور نمیگویم برای خودت بهتر است!

اول از همه، از نپذیرفتنت توسط دیگران ناراحت نشو، تو سلیقه همه نیستی، مناسب همه هم نیستی، ما آدم‌ها ناقصیم، چیزهایی کم داریم، تکه کامل‌کننده پازل خودت را پیدا کن!

دوم اینکه یاد بگیر بدون وجود آدم‌ها شاد باشی، خودت را برای هر کسی و چیزی نفروش، گران باش، خودت که روی دست خودم باد نکردی، دلخوشیهایت را محدود به وجود آدم‌ها نکن، دندانِ لقِ دیگران اصلا!

سوما از خورشت کرفس دوری کن، اگر دو مورد اول نشد از سومی قطعا دوری کن، برای حفظ خودت و نسل آینده‌ات اینکار را بکن!

ران پسرم، رااان!

۹۶/۱۱/۲۶
یک ناشناس