دیفال

۱۲اسفند

در حاشیه‌ی مفاتیح برای هر قسمتی از بدن یه دعای اختصاصی هست! یه رفیقی داشتیم هرجاش درد میکرد مفاتیح باز میکرد و معتقد بود اگه ایمانت قوی باشه حتما اثر میکنه. آخر یه روز آپاندیسش ترکید!... طفلک ایمانش قوی بود ولی این نکته رو در نظر نگرفته بود که عربی اصلا پ نداره که دعای آپاندیس داشته باشه! از اون به بعد برای هرجاش که "گچ پژ" داشت میرفت درمونگاه!

۹۶/۱۲/۱۲
یک ناشناس